Formación


III Jornadas de Atención a la diversidad


II JORNADAS DE Formación en altas capacidades iNTELECTUALES (Rosa Martín)

Descarga
Formación Profesorado
FORMACIÓN PROFESORADO VIGO 2017.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.2 MB
Descarga
Programa de las II Jornadas de Formación en Altas Capacidades Intelectuales
ALTAS CAPACIDADES VIGO.pdf
Documento Adobe Acrobat 324.7 KB
Descarga
Formación Familias
FORMACIÓN FAMILIAS INVENTIVA VIGO 2017.p
Documento Adobe Acrobat 3.4 MB
Descarga
Curriculum de Rosa María Martín Rodríguez
CV Rosa María Martín Rodríguez .pdf
Documento Adobe Acrobat 234.8 KBDescarga
Guión del Curso Aulas Avanzadas
Guión Curso Aulas Avanzadas.pdf
Documento Adobe Acrobat 121.8 KB

A MODO DE INTRODUCIÓN   

 O sistema educativo español sitúanos nun modelo de escola inclusiva. Isto quere dicir que a escola ha de estar sometida a un constante proceso de innovación para poder dar resposta ás necesidades de todo o alumnado que necesita estar incluido na vida escolar e social da súa comunidade.  

 Tamén o alumnado con altas capacidades necesita desenvolver o sentido de pertenza á súa comunidade, onde se sinta aceptado e poida aportar riqueza a esas comunidades de aprendizaxe nas que, desenvolvéndose escolar e socialmente, poidan contribuír ao desenvolvemento dos seus compañeiros/as, desenrolar a autoestima e a capacidade de valia propia e dos demais membros da comunidade.  

 Cando un centro ten escolarizados a alumnos/as con AA CC, as aulas nas que están ubicados han de ser, si ou si, aulas avanzadas, onde cada alumno/a terá que ir subindo banzos, asumindo retos diarios no seu proceso de aprender e non permanecer estanco ensinándolle a meirande parte das veces o que xa sabe.  

 Pretendemos que o profesorado interveña sobre o currículo, que o modifique, que o abra, que o amplie ou enriqueza, segundo as necesidades que atope na aula que lle toca xestionar. Aulas que establezan dinámicas participativas capaces de transformar a información en coñecemento epistemolóxicamente válido e socialmente útil e relevante para desenvolverse nesta sociedade do coñecemento. 


Materiales del curso y de ampliación


Descarga
ALTAS CAPACIDADES. Xestión de Aulas Avan
Documento Adobe Acrobat 564.4 KB
Descarga
LIBROS INTERESANTES.pdf
Documento Adobe Acrobat 374.7 KB
Descarga
LibroPREPEDI_I.pdf
Documento Adobe Acrobat 5.2 MB
Descarga
actividades-de-ampliacion-para-el-alumna
Documento Adobe Acrobat 229.0 KB
Descarga
recursosaltascapacidadescastilla (EI,EP)
Documento Adobe Acrobat 547.2 KB
Descarga
ALTAS CAPACIDADES. Aulas Avanzadas.pdf
Documento Adobe Acrobat 6.9 KB
Descarga
PAXINAS WEB.pdf
Documento Adobe Acrobat 403.7 KB
Descarga
Libro_PREPEDI_II.pdf
Documento Adobe Acrobat 3.1 MB
Descarga
experiencias_atencion_alumnado.pdf LIBRO
Documento Adobe Acrobat 2.3 MB
Descarga
recursos-web-alumnos-altas-capacidades-s
Documento Adobe Acrobat 628.9 KB